Aj naša planéta má svoj vlastný sviatok. Každoročne dňa 22.04. si pripomíname Deň Zeme.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo pre neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc postupovú súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019.

Dnes sa konajú tradičné Veľkonočné trhy remesiel na Palárikovej ulici v Čadci.

V nedeľu, 14. apríla sa sa v Kysuckom Novom Meste konal už 14. ročník obľúbených bežeckých pretekov Kysucká desiatka.

Ak je niekto iný, alebo sa niečím odlišuje a nezapadá do okruhu väčšiny, má to ťažké. V Kysuckej knižnici v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa dňa 4. apríla 2019 uskutočnilo zaujímavé divadelné predstavenie Divadla Teatro Neline z Trnavy.

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom sa okrem Európy a mnohých krajín sveta konalo v dňoch 29.3. – 30.3. 2019 i v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V stredu 27. marca 2019 sa v Dome kultúry v Čadci konala regionálna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov V rytme ľudového tanca.

Thomas ukázal žiakom ako neplytvať vodou, ako ju chrániť a zodpovedne ju používať.

Základná škola Korňa pozýva rodičov budúcich prváčikov na zápis do 1.ročníka ZŠ, ktorý bude v sobotu 6.4.2019 od 8:00 do 12:30 hod.

Dňa 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy navštívil deti v Základnej škole a čítal deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“.

Môže vás zaujať