Dňa 18.03.2019 starosta obce Ján Slaninák v rámci marca mesiaca knihy navštívil deti v Základnej škole a čítal deťom prvého až štvrtého ročníka knihu od spisovateľky Andrey Gregušovej „GRÉTA“.

Halový päťboj prebiehal dňa 16.3.2018, zúčastnili sa na ňom žiaci od 8 do 16 rokov. Súťaž prebiehala v hasičskom športe, celkovo sa zúčastnilo 174 detí zo štrnástich dobrovoľných hasičských zborov. Organizátorom súťaže bol Dobrovoľný hasičský zbor Zákopčie.

Rozprávkový fašiangový karneval roztancoval a potešil v piatok 22. februára 2019 najmladších čitateľov a návštevníkov knižnice, ale aj ich rodičov a starých rodičov.

Medzinárodný filmový festival Expedičná kamera prináša divákom tie najlepšie cestovateľské a dobrodružné filmy sezóny z celého sveta i z domácej produkcie. 

Tradičný fašiangový sprievod v maskách prechádza mestom - symbolická bodka za fašiangovým obdobím.

Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou a DHZ Horný Kelčov usporiadali v sobotu 2. marca 2019 v telocvični bývalej ZŠ v HK streleckú súťaž zo vzduchovky.

Pozrite si video zo susednej obce. Zachytáva čas, ako to vyzeralo v obci Zázrivá počas najintenzívnejšej časti tohtoročnej zimy 2019

Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou spolu s turistickým oddielom Draci, usporiadali dňa 26.1.2019 1. Country ples v sále Obecného úradu.

Prvá burza platní v Čadci sa konala pred troma rokmi a včera 17.2.2019 sa konala už po 9 krát.

Na Zborove sa plesalo v Retro štýle.

Môže vás zaujať