paragraf

Otázka: Mám vysoké dlhy, niekoľko exekučných konaní vedených proti mne a nezvládam ich splácať, môžem tým pádom požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu?

paragraf

Otázka: Chcel by som si založiť živnosť, musím spĺňať nejaké konkrétne podmienky?

paragraf

Otázka: Bol mi súdnym exekútorom zadržaný vodičský preukaz. Má na to vôbec právo?

paragraf

Otázka: Môže sa považovať za podstatnú prekážku v konaní, ak som v príbuzenskom pomere so sudcom, ktorý rozhoduje v mojom spore?

paragraf

Otázka: Čo robiť v prípade, ak už bolo vo veci právoplatne rozhodnuté ale vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť samotný rozsudok.

paragraf

Otázka: Ako postupovať v prípade, ak môj otec zanechal dlhy značne prevyšujúce hodnotu jeho majetku?

paragraf

Otázka: Hospodárim na pozemku 7 rokov, ktorého ale nie som vlastník no nik sa k nemu ako právoplatný majiteľ nehlási. Môžem sa teda považovať za vlastníka ja?

paragraf

Otázka: Platí naďalej zmluva o prenájme bytu aj keď sa zmení vlastník nehnuteľnosti?

paragraf

Otázka: Kto disponuje predkupným právom? Aké podmienky sa naň viažu?

paragraf

Otázka: Za akých podmienok vzniká po rozvode nárok na žiadanie výživného od bývalého manžela?