vlastnicke pravo

Otázka: Je stále možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním na základe notárskeho osvedčenia?

mince

Otázka: Menia sa trestné sadzby, ktoré sa týkajú drobných krádeží v čase núdzového stavu?

gastrolistky2

K akým zmenám dochádza od 1. marca v oblasti gastrolístkov?

obchodny register zapis

Otázka: Aké zmeny nastali v zápisoch do Obchodného registra od 01. 10. 2020?

nehnutelnost prenajom

Otázka: Za akých podmienok je prenájom nehnuteľností živnosťou?

zivnost informacie

Otázka: Ktoré činnosti nespadajú pod definíciu živnosti?

zivnost definicia

Otázka: Aká je definícia živnosti, akými znakmi sa táto činnosť vyznačuje?

pracovna zmluva

Otázka: Aké náležitosti sa uvádzajú v pracovnej zmluve a čo je skúšobná doba?

predzmluvne vztahy

Otázka: Aké informácie nesmie zamestnávateľ vyžadovať pri uzatváraní pracovného pomeru?

pracovny pohovor

Otázka: Ako sa charakterizuje pracovný pomer, ako vzniká a aké majú zamestnanec a zamestnávateľ povinnosti pre začatím pracovného pomeru?