terminovany vkladHlavná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) je momentálne vo výške 4,25 % p.a. Naposledy bola táto úroková sadzba v takejto výške v rokoch 2008-2009. V rokoch 2016-2022 bola úroková sadzba na úrovni 0,00 %.

A tu by sa Vám mala natískať otázka. Ako je možné, že peniaze nič nestoja? Toto sa dialo preto, pretože všetky hlavné centrálne banky sveta uvoľňovali do obehu ničím nekryté nové peniaze s cieľom rozbehnúť ekonomiku poskytovaním lacných úverov firmám a obyvateľstvu.

Zdroj: www.tradingeconomics.com

 A to aj za významnej pomoci komerčných bánk. Nezaháľali však ani vlády, ktoré tieto peniaze bezbreho a neefektívne míňali napr. na rôzne sociálne balíčky. Kto s tejto situácie ťažil boli napr. Tí, ktorí sa dostali k lacným hypotékam. Naopak, ten kto strácal, boli vkladatelia, ktorý mali svoje peniaze uložené na účtoch, či vkladoch v bankách. Na Slovensku títo vkladatelia v roku 2022 prišli v dôsledku vysokej cenovej inflácie o cca 15% svojich úspor.

Momentálne sa cenová inflácia v eurozóne pohybuje na úrovni cca 5,50 %. Na Slovensku bola cenová inflácia v júni 2023 na úrovni 10,80 %. Iba podotýkam, že ECB má stanovený inflačný cieľ na úrovni 2,00 %.

urokova sadzba2Zdroj: www.tradingeconomics.com

V posledných mesiacoch začali komerčné banky zvyšovať úrokové sadzby aj na termínovaných vkladoch. Ich zhodnotenie po zdanení v čistom samozrejme nepokrýva výšku cenovej inflácie. To znamená, že peniaze vkladateľov aj naďalej strácajú na kúpnej sile. Termínované vklady využívajú hlavne konzervatívni klienti, ktorí majú obavy svoje peniaze investovať, napr. do rôznych podielových fondov (t.j. na dlhšiu dobu) resp. tí, čo neveria ničomu inému, alebo aj Tí, ktorí diverzifikujú /rozdeľujú riziko.

Termínované vklady majú viazanosť na konkrétnu pevne stanovenú dobu podľa podmienok danej banky. Zároveň je úročený pevnou úrokovou sadzbou počas viazanosti daného vkladu, ktorá je podstatne vyššia ako napr. na bežnom, či sporiacom účte. Pri termínovanom vklade má klient banky obmedzenú možnosť voľne disponovať so svojimi finančnými prostriedkami. Ak si zvolíte termínovaný vklad napr. s viazanosťou 12 mesiacov, tak voľne nakladať so svojimi finančnými prostriedkami môžete nakladať až po 12 mesiacoch, t.j. po roku. Vtedy môžete svoj vklad aj navýšiť, vybrať si nejakú čiastku alebo vklad aj zrušiť. Pokiaľ by ste chceli napr. časť peňazí vybrať v priebehu viazanosti, tak si banka uplatní sankčný poplatok z Vášho vkladu za predčasný výber, a to na základe sadzobníka poplatkov. V prípade termínovaného vkladu s dlhšou viazanosťou môžete zvážiť možnosť, že pri každom ročnom výročí vkladu si úroky necháte pripísať k vkladu, čím sa Vám každý rok daným percentom zhodnocuje vyššia suma. V prípade, že uvažujete o zriadení termínovaného vkladu, tak je potrebné zvážiť dobu viazanosti, na ktorú chcete viazať svoje finančné prostriedky a výšku Vášho vkladu. Banka Vám po uplynutí doby viazanosti z vyplateného úroku zrazí daň, takže je Vám vyplatený čistý úrok po zdanení a odpadáva Vám tak povinnosť podávať daňové priznanie.

Zároveň pripomínam, že finančné prostriedky zaparkované na termínovaných vkladoch, či bežných a sporiacich účtoch v bankách spadajú pod ochranu Fondu ochranu vkladov do výšky 100 000,00 €!

Aké sú teda úrokové sadzby na termínovaných vkladoch v jednotlivých bankách a aký by bol úrok napr. zo sumy 5 000,00€ k 27.07.2023?

Privatbanka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

3,00

121,50 €

18

3,10

189,82 €

24

3,20

262,66 €

30

3,20

330,69 €

36

3,30

411,90 €

42

3,30

484,01 €

48

3,00

504,06 €

60

3,00

638,17,-€

 

Bola zvolená možnosť pripisovať úroky ku vkladu. Banka nestanovuje povinnosť zriadiť si k termínovanému vkladu bežný účet, či iné dodatočné podmienky.

Primabanka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

2,20

89,10 €

24

2,50

202,50 €

36

2,80

340,20 €

48

2,80

453,60 €

60

2,80

567,00 €

 

Tieto úrokové sadzby platia iba v prípade, že má klient v banke zriadený Osobný účet.
Bez Osobného účtu platia na doby viazanosti v mesiacoch nasledovné úrokové sadzby- 12M- 1,20%, 24 M- 1,50 %, 36M- 1,80 %, 48M- 1,80 %, 60 M- 1,80 %.

Tatra banka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

0,01

0,41 €

24

1,50

121,50 €

36

2,00

243,00 €

 

FIO banka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

2,40

97,2 €

24

3,10

251,10 €

36

3,15

382,72 €

48

3,20

518,40 €

60

3,25

658,12 €

 

UniCreditbank

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

1,50

60,75 €

 

Viazanosti 18 M, 24M, 36M a 48 M sú momentálne s úrokovou sadzbou 0,00 %. Banka však ponúka aj program DUET PLUS, čo je kombinácia termínovaného vkladu a jednorazovej investície do vybraných podielových fondov AMUNDI. Garantovaný úrok je 4,50 % p.a. na šesťmesačnom termínovanom vklade v eur. T.z., že sa jedná o ročný úrok, ktorý sa prepočíta na úrok za 6 mesiacov. Minimálna výška- 2 000,00 €, ktorá sa rozdelí v pomere 1:1, t.j. 1 000,00 € termínovaný vklad a 1 000,00 € jednorazová investícia. Na vybrané podielové fondy sa vzťahujú poplatky uvedené v cenníku.

ČSOB

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

0,01/4,00*

162,00 €

24

2,00

162,00 €

36

2,00

243,00 €

 

* Jedná sa o kombi ponuku. Minimálny vklad je 1 000,00 €. Polovica vkladu vo výške aspoň 500,00 € je viazaná na 24 M termínovaný vklad a druhá polovica vkladu vo výške aspoň 500,00 € je viazaná na 12 M termínovaný vklad. Výška úrokovej sadzby počas viazanosti vkladu 24M je 2,00 % ročne . Výška úrokovej sadzby počas viazanosti vkladu 12M je 4,00 % ročne. V prípade nedodržania alebo porušenia uvedených podmienok zvýhodneného úročenia je úroková sadzba termínovaného vkladu 12M vo výške 0,01 % p.a., a to odo dňa kedy Banka zistí porušenie uvedených podmienok zvýhodneného úročenia majiteľom Účtu. Banka má súčasne právo pri predčasnom výbere z termínovaného vkladu 24M uplatniť sankciu vo výške 4,00 % z vyberanej sumy!!

Poštová banka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

0,01

0,41 €

18

1,50

91,00 €

24

0,30/3,00*

243,00 €*

36

0,30/3,00*

364,50 €*

48

0,30/3,00*

486,00 €*

 

* Pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 24, 36 alebo 48 M získate garantovaný úrok 3,00 % ročne. Na získanie zvýhodneného úroku 3,00 % ročne je podmienkou mať aktívny Užitočný účet, z ktorého je potrebné vykonať debetné transakcie vo výške aspoň 300 eur mesačne (150 eur mesačne v prípade Užitočného účtu Senior) cez platby kartou, prevodmi cez Internet banking alebo pravidelnými platbami ako trvalé príkazy a inkasá. Podmienky získania zvýhodneného úroku platia pre Termínované vklady, zriadené od 15. 10. 2022 (vrátane) v prípade, ak nedôjde k výberu/prevodu prostriedkov z termínovaného vkladu počas celej doby viazanosti.

365 banka

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

0,01

0,41 €

18

1,50

91,00 €

24

0,30/3,00*

243,00 €*

36

0,30/3,00*

364,50 €*

48

0,30/3,00*

486,00 €*

 

* Pri Termínovanom vklade s viazanosťou na 24, 36 alebo 48 M získate garantovaný úrok 0,30 % ročne. Na získanie zvýhodneného úroku 3,00 % ročne je podmienkou mať aktívna Účet plus, z ktorého je potrebné vykonať debetné transakcie vo výške aspoň 300,00 € mesačne cez platby kartou, prevodmi cez Interntebanking alebo pravidelnými platbami ako trvalé príkazy a inkasá. Podmienkou získania zvýhodneného úroku platia pre Termínované vklady, zriadené od 15.10.2022 (vrátane) v prípade, ak nedôjde k výberu/prevodu prostriedkov z termínovaného vkladu počas celej doby viazanosti.

Slovenská sporiteľňa

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

1,20

49,00 €

24

1,50

122,20 €

36

2,50

304,00 €

 

V prípade, že si zriadite investičné sporenie s minimálnou sumou aspoň 20,00 €/mes., tak získate úrok vyšší o 0,50 % p.a. Takže potom by ste pri nasledovných viazanostiach, úrokových sadzbách v % p.a., mali nasledovné úroky po zdanení.

Slovenská sporiteľňa

Viazanosť v mesiacoch

Úroková sadza v % p.a.

Úrok po zdanení

12

1,70

69,00 €

24

2,00

162,20 €

36

3,00

364,50 €

 

Slovenská sporiteľňa ponúka aj tzv. Kombi Vklad. Jedná sa o kombináciu termínovaného vkladu pri viazanosti 12M úroku 3,25 % p.a., resp. 4,00 % p.a. a investície do podielových fondov Slovenskej sporiteľne, resp. ERSTE BANK. V tomto prípade, však hovoríme skôr o investícii ako o termínovanom investíciu rozdelená medzi jednotlivé fondy v takomto pomere:

Kombi vklad dlhopisový:

1/3, min. 500,00 € bude na vkladovom účte, t.j. termínovanom vklade s úrokom 3,25 % p.a. a viazanosťou 12M

2/3, min. 1 000,00 € bude tvoriť investícia do Euro Dlhopisový fond

Vstupný poplatok do fondu1,00 €, t.j 10,00 €

Priebežné ročné náklady, t.j. poplatok za správu, depozitára a iné – 0,88 %, t.j. 8,80 €

Výstupné poplatky – 0,00 %

Celkové ročné náklady v prvom roku investície – 18,80 €

Celkové náklady v ďalších rokoch investície – 8,80 €

Kombi vklad realitný:

1/3, min 500,00 € bude na vkladovom účte, t.j. termínovanom vklade s úrokom 4,00 % p.a. a viazanosťou 12M

2/3, min. 1 000,00 € bude tvoriť investícia do Erste realitná renta

Vstupný poplatok do fontu – 1,00 €, t.j. 10,00 €

Priebežné ročné náklady, t.j. poplatok za správu, depozitára a iné – 1,74 %, t.j. 17,40 €

Výstupné poplatky -0,00 %

Celkové ročné náklady v roku investície – 27,40 €

Celkové náklady v ďalších rokoch investície – 17,40 €

Kombi vklad akciový:

1/3, min. 500,00 € bude na vkladovom účte, t.j. termínovanom vklade s úrokom 4,00 % p.a.

2/3, min. 1 000,00 € bude tvoriť investícia do Erste realitná renta

Vstupný poplatok do fondu – 2,00 €, t.j. 20,00 €

Priebežné ročné náklady, t.j poplatok za správu, depozitára a iné – 1,88%, t.j. 18,80 €

Výstupné poplatky - 0,00 %

Celkové ročné náklady v prvom roku investície – 38,80 €

Celkové náklady v ďalších rokoch investície – 18,80 %

 

Všeobecná úverová banka

Nový termínovaný vklad, t.j. vklad zriadený od 10.07.2023 s novými peniazmi a viazanosťou 36 mesiacov, pričom suma vkladu je menšia ako 70 000,00 €, banka ponúka s úrokovou sadzbou 2,50 % p.a.

Za nové peniaze banka považuje také finančné prostriedky klienta, ktoré nie sú presunuté na novozriadený vklad z iných vkladových produktov vo VÚB.

Na existujúcom termínovanom vklade, t.j. vklade, ktorý bol obnovený po 10.07.2023, viazanosťou 36 mesiacov a sumou vkladu nižšou ako 70 000,00 €, banka ponúka klientom úrokovú sadzbu vo výške 2,00 % p.a.

Banka zároveň, že úrokové sadzby nad stanovený limit sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB a.s. Pri predčasnom výbere vkladu je stanovená pokuta, ktorá prestavuje zníženie akumulovaných úrokov z vyberanej sumy ku dňu výberu, avšak max. zníženie, ktoré je uvedené v sadzobníku.

Prémiový vklad IX a Prémiový vklad X je možné si zriadiť počas uvádzacej doby, t.j. od 01.08. 2023 do 31.08.2023 alebo do vypredania emisie. Upozorňujem, že sa jedná o investíciu.

Úrokové sadzby - pre Prémiový vklad IX je stanovený základný úrok vo výške 2,30 % p.a. a pre Prémiový vklad X bol stanovený úrok vo výške 2,60 % p.a. Bonusový úrok pre obe emisie je stanovený na výšku 1,00 % p.a.

Upozornenie: bonusový úrok klient získa, ak výsledná hodnota výmenného kurzu EUR/CZK bude v Rozhodujúci deň nižšia ako stanovená hraničná hodnota výmenného kurzu EUR/CZK v zmysle špeciálnych obchodných podmienok vkladového účtu pre Prémiový vklad, ktoré sú platné pre konkrétnu emisiu.

Ďalšie podmienky:

  • Úročenie vkladu už od dátumu zriadenia (t. j. počas uvádzacej doby viazanosti) Prémiového vkladu.
  • Garancia vyplatenia celého vkladu a garantovaného úroku v prípade dodržania doby viazanosti.
  • Možnosť zriadenia viacerých Prémiových vkladov.
  • Vstupný poplatok len vo výške 0,20 % z celkového vkladu je hradený samostatne.
  • Poplatok za predčasné zrušenie je 4,00 % z objemu vkladu a odúčtuje sa z vyplateného vkladu, zároveň pri výbere pred splatnosťou strácate nárok na úroky, ktoré ešte neboli vyplatené. Zrušenie účtu je možné iba v 20. deň v kalendárnom mesiaci a len v celej sume vkladu, nie je možné vybrať len časť vkladu.
  • Vklad je chránený Fondom ochrany vkladov.
  • Po uplynutí celkovej doby viazanosti sa Prémiový vklad automaticky stáva vkladovým účtom s 1-mesačnou viazanosťou.
  • Na Prémiový vklad nie je možné vykonávať dodatočné vklady.
  • Minimálna výška investície je vo výške 5 000,00 €.

Pred tým ako sa rozhodnete dojednať si spomínané Prémiové vklady, odporúčam Vám sa oboznámiť so špeciálnymi obchodnými podmienkami pre uvedené Prémiové vklady IX a X.

VÚB, a.s. ponúka aj tzv. Kombiprodukt. Jedná sa o kombináciu termínovaného vkladu, ktorý je viazaný na 12 M a s investíciou do podielových fondov Eurizon SK. Úroková sadzba na termínovaný vklad je vo výške 4,4%. Minimálna investícia je od 1 500,00 €.

Investovaná suma sa rozdelí na 2 časti dielom 1:2, tzn. 1/3, t.j. 500,00 € je vložená na terminovaný vklad a 2/3, t.j. 1 000,00 € do podielových fondov Eurizon SK, pričom je aj možnosť rozdeliť investíciu v rámci Kombiproduktu do viacerých fondov súčasne. Vstupný poplatok je 2,00 % z výšky investície do podielových fondov v rámci Kombiproduktu. Investor si môže vybrať medzi akciovým, dynamickým portfóliom a vyváženým rastovým fondom.

K prehodnoteniu na termínovanom vklade dôjde aj v prípade, ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu platí klient pokutu ako pri klasickom termínovanom vklade. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví bežnou úrokovou sadzbou, ktorá platí na danú viazanosť.

Banka ponúka aj produkt pod názvom Kombiprodukt Magnifica. Jedná sa o kombinovanú investíciu do termínovaného vkladu a podielových fondov Eurizon Capital S.A. Úroková sadzba na termínovanom vklade s viazanosťou 12 M je vo výške 4,40 %. Minimálna investícia je vo výške 5 000,00 €, ktorá je rozdelená v pomere 1:2 na termínovaný vklad s podielovými fondmi- Eurizon Fund Equity Innovation, Eurizon Fund Equity People, Eurizon Fund Equity Planet a Eurizon Fund Equity World Smart Volatility.

T.z., že investícia je rozdelená v pomere 1 666,00 € do termínovaného vkladu a s viazanosťou 12M a 3 324,00 € do jedného z uvedených fondov v rámci Kombiprodukt Magnifica.

K prehodnoteniu na termínovanom vklade dôjde aj v prípade, ak klient nezrealizuje investíciu do vyššie uvedených fondov najneskôr do 14. kalendárnych dní odo dňa realizácie otváracieho vkladu na termínovaný vklad. V prípade predčasného výberu z termínovaného vkladu otvoreného v rámci Kombiproduktu Magnifica platí klient pokutu ako pri bežnom termínovanom vklade. Po uplynutí lehoty prvej viazanosti vkladu sa vklad obnoví bežnou úrokovou sadzbou, ktorá platí na danú viazanosť.

Týmto upozorňujem, že sa z väčšej časti jedná o investíciu do podielových fondov. Platí, že doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov, pričom hodnota investície môže v čase rásť aj klesať. Taktiež je dôležité podotknúť, že s investíciou sú spojené aj nemalé poplatky, obzvlášť pri predčasnom výbere vkladu. Je preto dôležité aby ste sa pred samotným dojednaním produktu oboznámili s obchodnými podmienkami a sadzobníkom poplatkov, ktoré sa týkajú oboch produktov.

Úrok je vlastne cena za požičanie peňazí, ktorú platíte banke. Pri vkladoch predstavuje úrok výnos, ktorý banka vypláca Vám za to, že si u nej zriadite napr. termínovaný vklad. Výška úrokovej sadzby na medzibankovom trhu sa odvíja od základnej úrokovej sadzby, ktorú stanovuje centrálna banka. Ak centrálna banka zvýši základnú úrokovú sadzbu, tak sa zvýšia aj úroky na medzibankovom trhu, resp. úroky na úveroch a vkladoch. Dnes to zažívame v priamom prenose. Ak centrálna banka základnú úrokovú sadzbu zníži, tak klesajú aj ostatné úrokové sadzby.

Vo všeobecnosti rozlišujeme dva typy úrokových mier. Jedna je nominálna úroková miera. Táto úroková miera je zmluvne dohodnutá, napr. pri hypotékach, či termínovaných vkladoch alebo na sporeniach.

Druhý typ úrokovej miery je reálne úroková miera. Je to úroková miera po započítaní inflácie. Ak som teda vyššie uviedol, že na Slovensku bola v júni 2023 cenová inflácia cca 10,80 %, tak to znamená, že pri úrokovej sadzbe na termínovanom vklade vo výške napr. 3,00 % p.a. je reálny útok z tohto vkladu vo výške – 7,80%, t.z. že peniaze stratili za daný čas svoju kúpnu silu o 7,80%. Inak povedané – ak si chceme kúpiť nejaký tovar, či službu, tak musíme zaplatiť o 7,80 % p.a. viac z našich peňazí, resp. o toľko % si za naše peniaze kúpime menej tovarov a služieb. Vtedy hovoríme o strate kúpnej sily našich úspor.

 

Zhodnotenie

U produktov od UniCreditbank a Slovenskej sporiteľne už musíme hovoriť o investičných produktoch, ktoré nemusia byť vhodné pre každého. Je preto potrebné upozorniť, že pri investičných produktoch platí, že doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov! T.z že výnos v čase môže rovnako klesať ako aj rásť. Dôležité je stanoviť si z ohľadom na investičnú stratégiu dostatočne dlhý investičný horizont. Iba vtedy sa vyrovnávajú prípadné poklesy na finančných trhoch a Vaša investícia sa môže veľmi slušne zhodnotiť. Ak je Vaším cieľom investovať napr. na tri roky, tak v žiadnom prípade neodporúčam investovať do akciových fondov. A to aj s ohľadom na situáciu na akciových trhoch, či výšky úrokových sadzieb, ktoré stanovujú jednotlivé centrálne banky, najmä americký FED, či európska ECB. Treba tiež brať do úvahy nemalé poplatky spojené s investíciou, na ktoré musia Vaše peniaze tiež zarobiť. Pri týchto typoch finančných produktov by v danej banke mali s Vami vypísať Investičný dotazník, kde sa skúma Váš vzťah k investičnému riziku a ďalšie otázky. Je dôležité zamýšľať sa nad tým, čo čítate a čo následne podpíšete. Tiež odporúčam neriadiť sa aktuálnou výkonnosťou podielových fondov v ponukách bánk.

Pokiaľ uvažujete o zriadení termínovaného vkladu v bankách, ktoré ponúkajú vyšší úrok za to, že si založíte napr. bežný účet, tak to tiež treba zvážiť. Pretože bežný účet spravidla niečo stojí, a to Vám taktiež znižuje čistý úrokový výnos. Podobne je to aj s bankami, ktoré Vám podmieňujú vyšší úrok tým, že si dojednáte ešte iný produkt, napr. sporenie.

Samozrejme, tiež je potrebné dať si pozor na prípadný sankčný poplatok za predčasný výber v jednotlivých bankách.

Ako vidíte, banky ponúkajú rôzne typy termínovaných vkladov. Je potrebné oboznámiť sa s príslušnou zmluvnou dokumentáciu a dôsledne zvažovať odpovede v investičnom dotazníku. Iba tak sa dá predísť tomu, že si vo finančnej inštitúcii kúpime niečo, čo neskôr budeme ľutovať.

A samozrejme pozor na bankami veľakrát prezentovanú výkonnosť jednotlivých investičných nástrojov. Pretože to veľakrát býva tak, že keď vtáčika lapajú, pekne mu spievajú.

Ak chcete investovať a dosiahnuť tak vyšší výnos ako na termínovanom vklade, tak na to využívajte iné formy investovania a nie tieto typy produktov. Je vhodné sa najprv zamyslieť nad cieľmi, napr. štúdium dieťaťa, vytvorenie finančnej rezervy a pod., na výške sumy, dĺžke investičného horizontu, zistením investičného rizika vypísaním investičného dotazníka a informáciami, ktoré z neho vyplynú.

Termínované vklady sú v dnešnej dobe vhodným nástrojom na zhodnotenie financií pre tých, ktorí zvažujú mimoriadnu splátku na svojej hypotéke. Napr. v závislosti od dĺžky Vašej fixácie môžete časť Vašich voľných finančných prostriedkov podľa Vašich možností viazať na 3 -5 rokov so zaujímavým úrokom.

Ak ste počúvali rady niektorých odborníkov a ekonómov (žiaľ bolo ich veľmi málo) a zafixovali si Vašu hypotéku na 10 ročnom fixe s úrokom 0,99 % - 1,20 %, tak dnes patríte medzi tých šťastných, ktorým sa dlhšiu dobu nebude meniť úrok na hypotéke. Ešte totiž potrvá dlhší čas, kým úroky začnú klesať. A ktovie či a kedy sa dostanú späť na úroveň okolo 1,00 % p.a. Môžete si tak dovoliť, zhodnotiť Vaše peniaze na termínovaných vkladoch, ktoré sú úročené vyšším úrokom ako má Vaša hypotéka a splatiť tak časť hypotéky, alebo aj celú hypotéku v priebehu fixácie alebo pri je výročí. Myslím, že ak máte úspory a uvažovali ste nad touto alternatívou, tak si nemôžete uškodiť.

Chcete viac informácií? Kontaktujte nás
tel.:
 +421 904 391 683
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

foto: pixabay.com

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: