Kultúrne podujatia

Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
Kedy: 31.1.2020
Čas: 18:00

Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
Kedy: 23.1.2020
Čas: 16:00

Mosty u Jablunkova
Kedy: 6.2., 13.2., 20.2., 27.2. 5.3., 12.3.
Čas: 10:00-14:00

Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou
Kedy: november 2019 - 23.2.2020