vytvarne spektrum 2021

Turzovka
Kedy: 17.6.-13.8.2021

V Dome kultúry v Turzovke sa bude konať v termíne od 17. 6. do 13. 8. 2021 výstava krajského kola celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021, ktorého organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom podujatia a vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Súťažiaci boli rozdelení do dvoch vekových skupín – autori od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov. Súťažilo sa v kategórii A: maľba, B: kresba a grafika, C: priestorová tvorba. Bez rozlíšenia veku boli súťažné kategórie D: insitná tvorba, E: digitálna tvorba a F: experiment. Do súťaže sa prihlásilo 95 autorov z regiónu Horné Považie, Liptov, Kysuce, Orava a Turiec.

Odborná porota v zložení prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. z Liptovského Mikuláša, akad. mal. Pavol Muška z Kysuckého Nového Mesta a akad. mal. Stanislav Lajda zo Žiliny vybrala zo 190 prihlásených výtvarných diel na výstavu 119 diel od 72 autorov a udelila 15 ocenení v rovnakom poradí a 14 čestných uznaní.

Vernisáž výstavy a slávnostné udelenie cien sa uskutoční dňa 17. 6. 2021 o 14.00 hod. v Dome kultúry v Turzovke v priestoroch kinosály. Pre výtvarníkov bude od 12.00 hod. prebiehať rozborový seminár vo výstavných priestoroch Domu kultúry pod vedením odbornej poroty. Kysucké kultúrne stredisko v Čadci gratuluje všetkým výtvarníkom, ktorí získali čestné uznanie alebo ocenenie a praje im veľa úspechov v celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v Leviciach. Mestu Turzovka ďakuje za spoluprácu pri organizovaní výstavy a vernisáže.

Mgr. Ľubica Ligocká
manažérka pre výtvarníctvo, fotografiu a film
KKS v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: