socialisticke kysuce plagat novy

Vlastivedné múzeum Krásno nad Kysucou
Kedy: november 2019 - 23.2.2020

Najdôležitejšie momenty z obdobia socializmu v rokoch 1948 - 1989 priblíži výstava zo zbierok Kysuckého múzea, sprístupnená do 23. februára 2020 v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou.

Po minuloročných tzv. „osmičkových“ výročiach ponúka vhodnú príležitosť osvetliť vývoj v tejto oblasti Slovenska v druhej polovici 20. storočia. Cieľom jej autorov bolo na základe realizovaných výskumov a prostredníctvom zbierok Kysuckého múzea priblížiť najmä dnešnej mládeži bežný život v období socializmu a pamätníkom zas umožniť zaspomínať si na najdôležitejšie momenty tohto obdobia.

Výstava práve v týchto intenciách prezentuje reálie a poznatky o najdôležitejších udalostiach tohto obdobia. Prináša napríklad informácie o komunistickom prevrate vo februári 1948. Mapuje i neslávne známe okamihy spojené s prenasledovaním politických odporcov, perzekúciami a politickými procesmi, znárodňovaním súkromných podnikov a likvidáciou živnostníkov.Popri tom samozrejme neobchádza ani zásadné spoločenské a hospodárske premeny kysuckého regiónu spojené s kolektivizáciou poľnohospodárstva a masívnou industrializáciou, ktoré na jednej strane zlepšili hospodárske postavenie Kysúc, na druhej strane rozbili tradičné hodnoty a zmenili tvár regiónu. Výstava prezentuje taktiež poznatky o udalostiach odohrávajúcich sa počas tzv. Pražskej jari, ktoré v auguste roku 1968 ukončila invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Vyše štyridsaťročnú vládu komunistického režimu, ktorý sa koncom 80. rokov ocitol v hlbokej kríze ukončila v novembri 1989 „Nežná revolúcia,“ ktorej je v rámci výstavy takisto venovaný primeraný priestor.

Výstava taktiež prináša pohľad do dejín bývania, odievania, školstva, kultúry. Možno na nej vidieť kuchyňu z 50-tych rokov, socialistickú obývaciu stenu, rôzne „retro“ bytové doplnky, sklo, porcelán, spotrebiče a elektroniku. Okrem pionierskej rovnošaty a dobového oblečenia návštevníci uvidia i školské zariadenie, pomôcky a učebnice. Vystavená je taktiež pracovňa Rudolfa Jašíka rôzne propagačné materiály, produkty kysuckých podnikov, preukážky, bankovky, letáky a pod.

K výstave sú počas novembra pripravené prednášky s možnosťou komentovanej prehliadky výstavy a tvorivé dielne na požiadanie. Prednáška nadväzuje na výstavu Socialistické Kysuce ... alebo Takto sme žili, ktorá Vás prevedie každodenným životom v ére socializmu od školstva, cez budovanie priemyslu na Kysuciach, politiku až po život v socializmus s typickou ukážkou dobového bývania, obliekania a pod. V rámci prednášky sa pozornosť upriamuje na významné fenomény tohto obdobia neslobody, ako sú „víťazný“ február 1948, perzekúcie, znárodňovanie, kolektivizácia súkromných podnikov a likvidácia živnostníkov, masívna industrializácia, august 1968 a koniec socialistickej krízy v novembri 1989.

Dátumy komentovaných prehliadok a tvorivých dielní: 14. 11., 21. 11. a 28. 11. 2019.
Komentované prehliadky s historikom od 10:00 hod. Dĺžka trvania: cca 30-40 min. Následne budú prebiehať tvorivé dielne zamerané na výrobu socialistických mávatiek.
Okrem uvedených termínov je možné objednať sa aj zvlášť na tvorivé dielne, ktoré budú prebiehať vždy v pondelky počas novembra 2019.

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: