vystava krkoska

Kysucká knižnica v Čadci
Kedy: 3.5.-30.6.2021

V  Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, bola dňa 3. mája 2021 sprístupnená výstava  Živé drevo II.  

Výstava u nás v Kysuckej knižnici viac ako po štvrťstoročí opätovne prezentuje rezbársku tvorbu čadčianskeho rodáka Pavla Krkošku. Doc. Ing. Pavel Krkoška sa narodil v roku 1936. Ako vysokoškolský pedagóg a docent pôsobil na Chemickotechnologickej fakulte STU na katedre chemickej technológie dreva, celulózy a papiera a podrobne sa zaoberal technológiou výroby papiera, ktorá úzko súvisela s drevom. Je autorom viacero odborných prác a patentov. Taktiež spoluautorom vysokoškolských skrípt a učebníc. Bol zanieteným športovcom. Venoval sa veslárstvu, lyžovaniu a ľahkej atletike. Vzťah k drevu a práci s ním nadobúda už rannom detstve v stolárskej dielni svojho otca. Tento úprimný vzťah prerastá v záľubu k  umeleckému rezbárstvu po dovŕšení 40teho roku života a začína sa mu intenzívne venovať.

Práca s drevom prináša odpočinok, ale i výzvy popasovať a s rôznym materiálom. Pre svoju tvorbu si vyberá rôzne druhy dreva ako lipu, agát, dub, javor, ale i druhy ovocných stromov: čerešňu, slivku, jabloň a hrušku. Vychádza z tradičnej drevorezby a objektom jeho záujmu tvorby sú drobné figúrky, hlavy, diela poloplastické – reliéfne, či plnoplastické – figurálne. Na reliéfoch ponecháva kôru na hranách dosiek a nevyhýba sa i drevu s chybami, ktoré dotvárajú celkovú kompozíciu výrazu drevorezby. Námety čerpá z osobných spomienok a najbližšie okolie je najčastejším zdrojom jeho inšpirácie.

V jeho tvorbe sa vyskytujú námety spoločensko - zábavné, zvykoslovného charakteru, stvárňuje rôzne remeselné činnosti, ale taktiež momenty každodenného života. Nechýbajú i žánrové kompozície zobrazujúce rodinu, spôsob obživy i motívy s národnou tematikou. Z najnovšieho obdobia pochádza spracovanie výjavu Poslednej večere, ktorú má autor v úmysle umiestniť do kaplnky na vrchu Husárik. Je členom občianskeho združenia Spoločnosť rozvinutej fantázie (SPOROFA), ktorej členovia sú majstri ľudových umeleckých remesiel a zaoberajú sa rezbárskou tvorbou dreva. S jeho rezbárskym umením sa mohli obdivovatelia stretnúť na výstavách v mnohých mestách na Slovensku.

Srdečne pozývame všetkých priaznivcov tohto krásneho prejavu rezbárskeho umenia do  Kysuckej knižnice v Čadci na výstavu Živé drevo II., ktorú si môžu pozrieť do 30. júna 2021. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke – www.kniznica-cadca.sk

Zuzana Hrdková
Kysucká knižnica v Čadci

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: