vystava gustav svabik 1

Kysucká galéria v Oščadnici
Kedy: 18.10.-8.12.2019
Čas: Po-Pia: 9:00 - 16:00,Ne: 12:30-16:00

vystava gustav svabik 2Kysucká galéria v Oščadnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a autor Vás srdečne pozývajú na výstavu GUSTÁV ŠVÁBIK – MACVEJDA - STVORENIE.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 18. októbra 2019 o 17. 00h v priestoroch oščadnického kaštieľa KG.

Výstava Stvorenie predstavuje výber z najnovšej autorovej tvorby, ktorej ťažiskom je cyklus kresieb s rovnomenným názvom. (S)tvorenie autor vníma a interpretuje ako tajomný, neuchopiteľný proces, ktorého aktérom, hýbateľom, impulzom, nemôže byť každý, aj ako konkrétny moment – okamih vzniku, začiatok existencie niečoho, z hlbín ničoty.

Gustáv Švábik - Macvejda sa narodil roku 1943 v Turzovke. Po ukončení štúdia na umelecko- priemyselnej škole v Turnove (1963), po krátkej prestávke pokračoval v štúdiu na bratislavskej VŠVU v ateliéri u doc. Václava Kautmana, úspešne absolvoval v roku 1972. V rokoch 1978 - 1991 pedagogicky pôsobil na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici. Od začiatku 90-tych rokov 20. st. pracuje ako výtvarník v slobodnom povolaní, v Turzovke, v Čadci a v Žiline. Venuje sa kresbe, komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe.