vystava radola

Kaštieľ Radoľa
Kedy: 5.2.- 14.5.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v priestoroch Kaštieľa Radoľa unikátnu výstavu vzácnych, viac ako storočných pohľadníc.

Výstava Dolné Kysuce na historických pohľadniciach návštevníkom ponúka zaujímavé historické zábery vybraných dolnokysuckých sídel na pohľadniciach vydaných v období Rakúsko-Uhorska, prvej Československej republiky i v povojnových rokoch.

vystava radola 1

Podľa historika Kysuckého múzea Mgr. Martina Turóciho PhD. „Prvé pohľadnice sa na Kysuciach objavili koncom 19. storočia vďaka rozvoju fotografie (z ktorej boli zväčša vyhotovované), pošty a dopravy. Produkcia a zasielanie pohľadníc ďalej napredo­vali najmä v prvých dvoch desaťročiach 20. storočia. Pohľadnice z dolných Kysúc najčastejšie zachytávajú Kysucké Nové Mesto. Rozličné vyobrazenia centra dolnej časti regiónu tvo­ria dokonca väčšinu zachovaných záberov. Pri pohľadniciach totiž zväčša platila zásada, že čím významnejšie sídlo, tým bolo k nemu vydaných viacej pohľadníc. K často znázorňovaným objektom dolných Kysúc patrí taktiež i Budatínsky hrad.

Ostatné sídla sú na pohľadnicami zachytené v pod­statne menšej miere. Niektoré dokonca iba výnimočne. Pohľadnice s kysuckou tematikou produkovali vyše dve desiatky vydavateľov pôsobiacich na Kysuciach i v iných regiónoch. Za všetkých môžeme spomenúť napríklad mená Jozef Szüsz, Ondrej Veselý a sestry Chutkové z Kysuckého Nového Mesta. V Čadci pohľadnice vydávali Emil Taub, Jozef Nacker a Artur Steiner a tak­tiež známy fotograf Arnošt Hrazdil.“

vystava radola 2

Základ výstavy tvoria pohľadnice pochádzajúce zo súkromnej zbierky Mária Janíka a zbierok Kysuckého múzea.

Návštevníci si môžu výstavu Dolné Kysuce na historických pohľadniciach vo výstavných priestoroch kaštieľa pozrieť od 5.2. do 14. 5. 2023.

Všetci sú srdečne vítaní!

Mgr. Miroslava Jančulová
Kysucké múzeum

vystava radola 3

Ak Vás článok zaujal, zazdieľajte ho na Facebook-u: