Advokátske kancelárie, právne služby

Poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva v oblastiach občianskeho, rodinného, obchodného,trestného, pracovného, exekučného práva. Zastupovanie a obhajoba klientov v súdnych konaniach.
Mesto: Turzovka