Články a komentáre

Pozitívne zmeny v roku 1968 prerušil vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Prečítajte si článok od Mgr. Martina Turóciho, PhD. ktorý popisuje túto dobu.

Tretia časť približuje valašské vojvodstvá a valašských vojvodov.

Názvom Jablunkovské šance označujme unikátny pevnostný komplex vybudovaný v minulosti na obranu Jablunkovského priesmyku.

Druhá časť ozrejmuje valašské právo a prvé obce, ktoré boli na ňom založené.

Na železničnej trati Košicko-bohumínskej železnice medzi stanicami Čadca a Mosty u Jablunkova došlo k železničnej lúpeži 31. januára 1914.

V prvej časti o histórii valachov na Kysuciach sa dozviete o ich príchode.

Pivo patrí k najstarším známym nápojom ľudstva. Pilo sa už v starovekej Mezopotámii. Aj Kysuce majú svoju pivovarnícku tradíciu

Na križovatke dnešnej Palárikovej a Hornej ulice bola za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie busta cisára Františka Jozefa I.

Dejiny strojárskeho podniku Tatra Čadca. Autorom článku je historik Mgr. Martin Turóci, PhD.

RRA Kysuce i ostatné regionálne rozvojové agentúry ponúkajú skúsenosti a spätnú väzbu.

Prečítajte si článok Mariána Liščáka o životoch sirôt na Kysuciach na konci feudalizmu.

Môže vás zaujať