Články a komentáre

Záverečná časť seriálu opisuje odkaz a význam valašskej kolonizácie.

O nezodpovedných vodičoch a každodenných situáciách na kysuckých križovatkách.

O remesle, ktoré patrí medzi najstaršie zaznamenané profesie.

Viete, kto boli portáši a akú zohrávali rolu? Prečítajte si ďalšiu časť seriálu, tentokrát o portášstve.

V Bystrickej doline žila židovská komunita viac ako dvesto rokov. Obec si chce uctiť aj ich pamiatku, pred niekoľkými rokmi pripravili projekt na obnovu židovského cintorína.

Viete, že v Klubine bola skláreň a v Starej Bystrici sa vyrábala železná ruda? Článok o neobyčajnom podnikateľskom duchu Jozefa Windischgrätza, aj jeho menej slávnom konci

Ďalšia časť ozrejmuje, aký hospodársky prínos mala valašská kolonizácia pre skúmaný región.

Pozitívne zmeny v roku 1968 prerušil vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Prečítajte si článok od Mgr. Martina Turóciho, PhD. ktorý popisuje túto dobu.

Tretia časť približuje valašské vojvodstvá a valašských vojvodov.

Názvom Jablunkovské šance označujme unikátny pevnostný komplex vybudovaný v minulosti na obranu Jablunkovského priesmyku.

Druhá časť ozrejmuje valašské právo a prvé obce, ktoré boli na ňom založené.

Na železničnej trati Košicko-bohumínskej železnice medzi stanicami Čadca a Mosty u Jablunkova došlo k železničnej lúpeži 31. januára 1914.

V prvej časti o histórii valachov na Kysuciach sa dozviete o ich príchode.

Pivo patrí k najstarším známym nápojom ľudstva. Pilo sa už v starovekej Mezopotámii. Aj Kysuce majú svoju pivovarnícku tradíciu

Na križovatke dnešnej Palárikovej a Hornej ulice bola za čias Rakúsko-Uhorskej monarchie busta cisára Františka Jozefa I.

Dejiny strojárskeho podniku Tatra Čadca. Autorom článku je historik Mgr. Martin Turóci, PhD.

RRA Kysuce i ostatné regionálne rozvojové agentúry ponúkajú skúsenosti a spätnú väzbu.

Môže vás zaujať